Certifierad Mötesledare, PB & Partners

Certifierad Mötesledare

Möten blir allt fler och upptar en stor del av vår arbetsdag. Varför har vi möten? Hur håller vi i möten och har du som mötesledare mandat att påverka? 

Gå vår utbildning Certifierad Mötesledare och bli ambassadör för en meningsfull och effektiv möteskultur. 

Den första inledningen sätter agendan för mötet och syftet med mötet ska speglas i agendan. En bra agenda uppfyller mötets syfte och ärendena är relevanta för deltagarna. 

loading...

Petra Brask & Partners har i över 20 år lärt ut effektiva arbetsmetoder till flera tusen deltagare både i Sverige och internationellt, med fokus på både arbetsteamet och individen. Vår passion och vårt driv är att hjälpa fler människor att jobba smartare och mer effektivt och på så sätt frigöra tid och energi.

Kursinnehåll

STEG 1

  • Förstudie
  • Syfte, mål och förväntningar 
  • Gruppdynamik, roller och nyttan med mångfald
  • Workshop i mötesteknik
  • Guidelines för möten och ledare
  • Handlingsplan inför steg 2
STEG 2
  • Praktisera, mät, observera, stäm av samt coaching 
STEG 3
  • Uppföljning, statistik och mätningar
  • Guideline - meningsfulla möten och certifierad mötesledare
  • Metodbanken och utvärdering

Sagt om våra utbildningar

”Denna utbildning borde enligt min mening ingå i allas introduktionsplan på företaget för att skapa en gemensam kultur och förståelse! 

En stor del av kursens givande tycker jag var att vi själva gemensamt fick komma fram till vad som var viktigast, och att vi fick möjlighet att praktisera detta under en hel dag under olika mötesformer. Det skapade även en stor kreativitet.”


- BoKlok Housing

"Jag har verkligen börjat tänka på hur möten genomförs, om mötesledaren tar sitt ansvar och driver mötet framåt och summerar, om alla kommer förberedda etc. Det jag kan konstatera är att det är väldigt varierande. Vissa mötesledare är noga med att följa agendan och att göra summering efter mötet för att göra det tydligt vem som har vilket ansvar med mera. Men jag har även varit på möten som är mer eller mindre kaos där endast ett fåtal är förberedda, där mötesledaren inte tar kommandot utan andra (eller jag) har fått hoppa in, där ett halvtimmes möte i kalendern blev en timmes möte IRL. Där har jag nu försökt be mötesledaren summera och jag har varit tydlig med vad jag behöver från honom/henne.

Kort och gott så känner jag att kursen var värdefull och jag försöker tillämpa allt jag lärt mig, samt tänka på mina uppgifter i så stor utsträckning som det är möjligt." 


- BoKlok Housing

”Nu har det gått ca en månad sedan vi sågs och hade utbildningen Certifierad mötesledare.

Mina möten har gått bra! Jag har framför allt tänkt på att styra upp de möten där det inte funnits någon ”given” mötesledare med att hjälpa till att hålla agenda och tid. Har även blivit bättre på att säga till när jag inte kan/behöver vara med på möten samt att strukturera upp min Outlook med uppgifter som dyker upp under och efter möten.

Tack för en givande dag!”


- BoKlok Housing