Stresshantering

Balans 24, Effektiva utbildningar, PB & Partners

Stresshantering är en utbildning med fokus på individens behov av att hitta en bra balans och minska ner på stressen under dygnets alla 24 timmar.

Du och dina kollegor får metoder för stresshantering, att må bra, ha bättre fokus under arbetsdagen men också ha kvar energi när fritiden tar vid.

Under utbildningen kommer du att träna dig till ökad motivation, insikt och effektivitet med syfte att få en mer kreativ och energifylld vardag.

Inspiration, fakta och konkreta verktyg
Stresshantering innehåller tre steg och vi lägger stor fokus på att kartlägga nuläget, ge inspiration och fakta samt konkreta verktyg för en bra och sund balans på dygnets alla 24 timmar - arbetet, fritiden och sömnen.

Utbildningen bygger på en individuell förstudie, gemensamma seminarietillfällen, individuell coaching samt uppföljning.

Hitta en mer balanserad tillvaro
Under seminarietiden kombinerar vi teori med workshops där både gruppen/företaget och individen får en mängd välbeprövade verktyg för stresshantering, hitta en mer balanserad tillvaro och effektivare arbetsrutiner. De kunskaper du får kan du sedan applicera i din dagliga verksamhet redan under den första utbildningsdagen både i ditt arbete och privat.

Kursinnehåll

 • Vad är stress och när blir stress skadligt? 
 • Tidsinvestering 
 • Gränslöst arbete, utmaningar och möjligheter 
 • Vikten av reflektion och återhämtning 
 • Värderingar och beteende, dina egna och företagets 
 • Mål och mening 
 • Planering och prioritering 
 • Kulturen - "det sitter i väggarna" 
 • Beslutsfattande & Gör det NU - beteende 
 • Digital struktur 

Kontakta oss


Lyssna på Tidspodden med Petra Brask och Lena Lid Falkman 
Tidspodden, med effektivitetsexperten Petra Brask och ledarskapsforskaren Lena Lid Falkman, är en guldgruva för dig som är intresserad av frågor som tidsoptimering och stresshantering.