Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet, Effektiva utbildningar, PB & Partners

En tidseffektiv utbildning där du snabbt kan lära dig det som är mest relevant för att på ett smidigt sätt omsätta din kunskap till konkreta handlingar. 

Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre tillsammans. Med denna utbildning får din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

Få kontroll över din arbetsdag
Under en seminariedag kombinerar vi teori med workshops med en mängd verktyg för att du ska kunna frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över din arbetsdag och känna att den blir effektivare.   

Under utbildningsdagen  applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet. Cirka 2-4 veckor efter seminariet ger vi var och en individuell coaching vid 2 tillfällen för att följa upp hur du tillämpat förändringarna och där du också får träna dina nya verktyg ytterligare. 

Företagsanpassad utbildning
Före utbildningen får alla svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt anpassa utbildningen utifrån era förutsättningar och behov. Våra utbildningar är alltid skräddarsydda utifrån ditt företags behov och önskemål. 

Kursinnehåll

  • Beslutsfattande & gör det NU-beteende. Bli av med dina surdegspaddor. 
  • Planering & prioritering - frigör mer tid för värdeskapande uppgifter
  • Strukturera för ett smidigare arbetsflöde. Använd dina digitala verktyg smartare. 
  • Kvalitetsarbetstid. Meningsfullare möten, effektiv mailhantering, e-struktur och guidelines.

"Gör det NU - ett viktigt beteende som verkligen fungerar och som ger belöning i form av besparad tid och arbetskvalitet."
- Skanska

"Vi lärde oss enormt mycket under utbildningen tack vare ett bra kursupplägg och kursledaren Petra som är full av energi. Den tid vi la ner på kursen var och är än idag extremt värdefullt för vårt arbete." 

- Nordea

"Vinsten av utbildningen var en mental befrielse när vi började använda våra arbetsverktyg som outlook, kalendern m.m på ett rätt och effektivt sätt."
- Skanska


Lyssna på Tidspodden med Petra Brask och Lena Lid Falkman 
Tidspodden, med effektivitetsexperten Petra Brask och ledarskapsforskaren Lena Lid Falkman, är en guldgruva för dig som är intresserad av frågor som tidsoptimering och stresshantering.