Meningsfullare Möten

Meningsfullare Möten, Effektiva utbildningar, PB & Partners

Hur vill du att mötesdeltagarna ska känna sig före, under och efter mötet?

Det beror på vilket slags möte det handlar om och hur du ser på dina mötesdeltagare och den roll de kan spela.

Skapa större engagemang och delaktighet 
Om du önskar större engagemang och delaktighet i din arbetsgrupp så är Effektivare Möten en utbildning för dig och dina medarbetare. Att komma överens om vilka spelregler som ska gälla mellan deltagarna, är ett effektivt sätt att skapa delaktighet och medansvar.

Hur du fördelar roller och ansvar bland deltagarna är en grundläggande 
fråga som handlar om värderingar, om människosyn i organisationen och 
hos varje individ.

Vem är ansvarig för mötet?
För att anpassa mötesformerna behöver det tydliggöras om det är mötesledaren som ska ta allt ansvar eller om du anser att mötets framgång är gruppens gemensamma ansvar.

"När du tydliggör vilka resultat du vill ha ut av mötet och preciserar syftet ökar både engagemang och delaktighet."

Kursinnehåll

  • Reflektioner 
  • Syftet med mötet? 
  • Mötestider 
  • Roller och ansvar 
  • Vikten av värdskap 
  • Tidsatt agenda 
  • Observation & uppföljning

Kontakta oss


Lyssna på Tidspodden med Petra Brask och Lena Lid Falkman 
Tidspodden, med effektivitetsexperten Petra Brask och ledarskapsforskaren Lena Lid Falkman, är en guldgruva för dig som är intresserad av frågor som tidsoptimering och stresshantering.