Certifierad Mötesledare

Certifierad Mötesledare, PB & Partners

Möten blir allt fler och upptar en stor del av vår arbetsdag. Varför har vi möten? Hur håller vi i möten och har du som mötesledare mandat att påverka? 

Genom att gå vår utbildning Certifierad Mötesledare blir du ambassadör för en meningsfull och effektiv möteskultur. 

Den första inledningen sätter agendan för mötet och syftet med mötet ska speglas i agendan. En bra agenda uppfyller mötets syfte och ärendena är relevanta för deltagarna. 

Vem bestämmer över din mötestid egentligen? 

Hjärnorna på mötet:

 • Har svårt att uppskatta tid
 • Tänker i system och bilder
 • Arbetsminnet rymmer 5 - 9 enheter
 • Har extra energi på morgonen och i början av mötet

Så får vi meningsfulla möten:
 • Prioritera det som tillför värde
 • Planera och fokusera
 • Säg Nej och välj bort
 • Börja mötet med det viktigaste
 • Reflektera, utvärdera och stäm av 

”Denna utbildning borde enligt min mening ingå i allas introduktionsplan på företaget för att skapa en gemensam kultur och förståelse! En stor del av kursens givande tycker jag var att vi själva gemensamt fick komma fram till vad som var viktigast, och att vi fick möjlighet att praktisera detta under en hel dag under olika mötesformer. Det skapade även en stor kreativitet.” - BoKlok Housing

”Nu har det gått ca en månad sedan vi sågs och hade utbildningen Certifierad mötesledare. Mina möten har gått bra! Jag har framför allt tänkt på att styra upp de möten där det inte funnits någon ”given” mötesledare med att hjälpa till att hålla agenda och tid. Har även blivit bättre på att säga till när jag inte kan/behöver vara med på möten samt att strukturera upp min Outlook med uppgifter som dyker upp under och efter möten. Tack för en givande dag!” - BoKlok Housing

Kursinnehåll

STEG 1

 • Förstudie
 • Syfte, mål och förväntningar 
 • Gruppdynamik, roller och nyttan med mångfald
 • Workshop i mötesteknik
 • Guidelines för möten och ledare
 • Handlingsplan inför steg 2
STEG 2
 • Praktisera, mät, observera, stäm av samt coaching 
STEG 3
 • Uppföljning, statistik och mätningar
 • Guideline - meningsfulla möten och certifierad mötesledare
 • Metodbanken och utvärdering

Kontakta oss


Lyssna på Tidspodden med Petra Brask och Lena Lid Falkman 
Tidspodden, med effektivitetsexperten Petra Brask och ledarskapsforskaren Lena Lid Falkman, är en guldgruva för dig som är intresserad av frågor som tidsoptimering och stresshantering.