Certifierad Mötesledare, PB & Partners

Certifierad Mötesledare

Möten blir allt fler och upptar snart hela jobbet. Varför har vi möten? Hur håller vi i möten och har du som mötesledare mandat att påverka? 

Gå vår utbildning Certifierad Mötesledare och bli ambassadör för en meningsfull och effektiv möteskultur. 

Den första inledningen sätter agendan för mötet och syftet med mötet ska speglas i agendan. En bra agenda uppfyller mötets syfte och ärendena är relevanta för deltagarna. 

Vem bestämmer_Page_1 (1) Vem bestämmer_Page_3 (1) Vem bestämmer_Page_6 (1)

Petra Brask & Partners har i över 20 år lärt ut effektiva arbetsmetoder till flera tusen deltagare både i Sverige och internationellt, med fokus på både arbetsteamet och individen. Vår passion och vårt driv är att hjälpa fler människor att jobba smartare och mer effektivt och på så sätt frigöra tid och energi.

KURS INNEHÅLL

Steg 1

  • Förstudie
  • Syfte, mål och förväntningar 
  • Gruppdynamik, roller och nyttan med mångfald
  • Workshop i mötesteknik
  • Guidelines för möten och ledare
  • Handlingsplan inför steg 2
Steg 2
  • Praktisera, mät, observera, stäm av samt coaching 
Steg 3
  • Uppföljning, statistik och mätningar
  • Guideline - meningsfulla möten och certifierad mötesledare
  • Metodbanken och utvärdering