Referens- och litteraturlista - Koll på tiden?

Referens- och litteraturlista Koll på tiden

Lärlabbet:

 • UR Skola

 
Böcker

 • Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna av Anders Hansson (Fitnessförlaget 2016)
 • Exekutiva funktioner hos barn och unga av Anne Vibeke Fleischer, Käte From (Studentlitteratur AB 2016)
 • Vem bestämmer över din tid: Konsten att frigöra tid och energi av Petra Brask (Lava förlag 2017)
 • Hjärna, gener och jävlar anamma: hur barn lär av Torkel Klingberg (Natur & Kultur Akademisk 2016)
 • Den lärande hjärnan av Torkel Klingberg (Natur & Kultur Akademisk 2011)
 • Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden av Torkel Klingberg (Natur & Kultur Akademisk 2009)
 • Vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation av Anna Tebelius Bodin (Hjärna utbildning 2017)
 • Lär dig mer på kortare tid av Anna Tebelius Bodin (Hjärna utbildning 2015)
 • Learning How to Learn: How to Succeed in School Without Spending All Your Time Studying; A Guide for Kids and Teens by Barbara Oakley , Terrence Sejnowsk (2018)
 • Mindwise: Why We Misunderstand What Others Think, Believe, Feel, and Want by Nicholas Epley (2014)
 • Social: Why Our Brains Are Wired to Connect by Matthew D. Lieberman (2013)
 • Sömngåtan : den nya forskningen om sömn och drömmar av Matthew Walker (2018)

 
Studier:

 • The importance of belonging – a study of young people’s online communication in a Swedish context (2018)
 • Discursive patterns in young people’s argumentation about their interaction in social media (2016)
 • Eek-Karlsson, Liselotte, Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).(kollegiet för värdepdagogisk forskning)

 
Undersökningar:

 • Undersökningarna av barns levnadsförhållanden av Statistiska Centralbyrån (senast publicerad2015)

 
 


Ny bok av Petra Brask - Koll på tiden? Tips för skola, fritid, vänner, sömn 
Det här är en bok för ungdomar som känner sig stressad och pressad av skolan. Som känner krav från olika håll och som skjuter upp saker. Mer om boken här