Recensioner av boken "Koll på tiden?

2019-02-01, BTJ"Petra Brask är effektivitetsexpert som i sitt arbete fokuserar på tidseffektivitet, det vill säga hur vi kan utnyttja tiden på bästa sätt för att uppnå våra mål och vara lyckliga. I denna uppföljare till boken från 2017, Vem bestämmer över din tid? Konsten att frigöra tid och energi, vänder sig författaren till unga vuxna som ofta har problem med tidsorganisation på grund av den ständiga stressen de lever i.

Genom att utgå från ny forskning om inlärning och hjärnans mekanismer bjuder Brask på en användbar handbok som hjälper unga att få ihop skolförpliktelser med sociala livet och hälsosamma vanor på bästa sätt, och den utmärker sig av insiktsfulla tankar och värme. Exempelvis pekar författaren på hur unga kan använda sig av sina kalendrar eller alarmknappen på mobilen på ett sätt som underlättar planeringen.

Språket är medvetet enkelt och boken är indelad i kapitel som bland annat tar upp begrepp som planering, värdering eller motivation. Layouten är mycket läsvänlig. Dessutom avslutas varje kapitel med personliga och tankeväckande texter av tonåringar och vuxna.

Till detta hör också ett digitalt övningshäfte där unga läsare kan direkt omsätta bokens tankar i praktiken.

Koll på tiden? är en bok som visar hur unga kan leva livet på ett hjärnsmart sätt."
 


 – Alan Pejkovic, Bibliotekstjänst


2018-12-05, I Bokhandeln

"Petra Brask har skrivit boken som alla unga skulle behöva. En bok som tar ungdomars stress, psykiska hälsa och fysiska mående på allvar. ”Koll på tiden?” kommer i januari men redan nu finns en lång väntelista.

–  Det här är en bok för ungdomar som känner sig stressad och pressad av skolan. Som känner krav från olika håll och som skjuter upp saker, säger Petra Brask.
Den psykiska ohälsan bland unga ökar. Och kanske är det inte så konstigt. Förutom att det är tufft som det är att vara ungdom så finns det också pressen och stressen från skolan och nu mer än någonsin – från sociala medier.

Tidsexperten, författaren och föreläsaren Petra Brask har tidigare skrivit boken ”Vem bestämmer över din tid” som riktar sig till vuxna som vill jobba med att minska stressen och vara mer effektiv med sin tid. En bok som tagits emot väl bland vuxna. Men snart stod det klart att det inte bara var dem som behövde den.

– Mina barn läste boken och lyssnade på några föreläsningar och sa sedan: ”vi behöver en sån här bok”. Då kändes det bara så rätt. Det är ju självklart att unga ska få samma möjlighet att ta del av verktyg som gör att de kommer må bättre – de behöver det ju dessutom ännu mer, säger Petra Brask med värme.

Läs hela artikeln från I Bokhandeln här