PB & Partners

Det är en mänsklig rättighet att nå önskade resultat samtidigt som du har tid och energi över till resten av ditt liv.

OM PB & PARTNERS

Petra Brask är vd, grundare av PB & Partners, utbildare och föreläsare inom ämnet effektivitet, författare och personal planner. 

Ingrid Hegg, Sara Olén och Jan Winstedt är PB & Partners uppskattade utbildare och föreläsare inom personlig effektivitet. Sofia Gyllensten har fokus på kundvård och är även vår eventkoordinator. Nina Sundin har den viktiga rollen som vår ekonomiansvarig. 

I över 20 år har vi coachat och utvecklat människor i effektivitet och hjälpt till att tillföra kvalitet i våra deltagares liv och arbeten. Vi lär ut effektiva arbetsmetoder genom våra utbildningar och föreläsningar både i Sverige och internationellt, med fokus på både arbetsteamet och individen. Vår målsättning är att hjälpa människor att uppnå mer och må bra genom att ta kontroll över sin tid och mer gjort utan jobba mer.

Du är varmt välkommen att kontakta oss   

Sara Olén
Effektvitetskonsult, utbildare och föreläsare
sara.olen@petrabrask.se
+ 46 73 314 40 00

Nina Sundin
Ekonomichef
nina.sundin@petrabrask.se
+46 73 634 94 63

Ingrid Hegg
Effektivitetskonsult, utbildare och föreläsare
ingrid.hegg@petrabrask.se
+46 70 169 30 63

Sofia Gyllensten
Kundvård / Eventkoordinator
sofia.gyllensten@petrabrask.se
+46 70 663 55 88

Jan Winstedt
Senior effektivitetskonsult, utbildare och föreläsare
jan.winstedt@petrabrask.se
+ 46 70 760 39 30

Petra Brask
VD, Grundare av PB & Partners
petra.brask@petrabrask.se
+46 70 820 34 92