Våra frukost föreläsningar

Våra frukostföreläsningar i höstas var väldigt uppskattade och vi vill tacka alla som kom och alla som hört av sig och önskar fler föreläsningar. Nu tar vi ett uppehåll med frukostföreläsningarna under våren och återkommer när det blir föreläsningsdags i våra lokaler igen.

Lycka på fullt allvar


Hur kommer det sig att hjärnan fungerar som ett kardborrband för oro och negativitet? Och är du medveten om hur viktigt vårt välbefinnande är? Inte bara för den ”banala” lyckan utan för att det skyddar oss från stress, ökar vår inlärningsförmåga, får oss att fatta bättre beslut och bli mer produktiva och kreativa. Den här morgonen får du möta Petra Brask och Sara Hammarkrantz, författare till ”Lycka på fullt allvar” som berättar utifrån aktuell forskning om hur vi kan bygga välbefinnande på sikt och stå starkare i såväl med- som motgång,

"Vårt välbefinnande kan skydda oss från stress, öka vår inlärningsförmåga, få oss att fatta bättre beslut och bli mer produktiva och kreativa."

Varmt välkommen! Petra & Sara

Kommande föreläsningar

Trygga och effektiva arbetsplatser

Petra Brask, effektivitetsexpert och författare och Pelle Hanaeus, skådespelare, regissör och pedagog. Vi kommer att bena upp några viktiga begrepp och formulera några bra strategier för att göra våra arbetsplatser så härliga, trygga och effektiva som möjligt. Det handlar om gott samarbete, om viktiga gränsdragningar och om hälsosamma relationer på arbetsplatsen. Det handlar om jämställdhet, om medvetenhet och om respekt. Vi bjuder på inslag av gruppdiskussioner och interaktivitet, med plats både för allvar och för skratt och med plats för alla, oavsett könsidentitet. 

Tidigare frukostföreläsningar

Dags att vässa möteskulturen Hur värderar du dygnets 1440 minuter? Våra frukostföreläsningar 21-04-2017-10-18-32-6743 beskuren (1)[3]
  • 9 november - Fokus på hälsa och en effektivare hjärna  Näringsexpert Tony Fagerdahl bjöd på nya insikter, förklaringsmodeller och kunskap om hur vår kropp fungerar som helhet. Mer info
  • 5 oktober - Tid, stress och relationer       Pyskolog Ingrid Almgren Sjölander och Petra Brask bjöd på inspiration, fakta och råd om stress, återhämtning, tidsplanering och relationer. Mer info
  • 7 september - Dags att vässa möteskulturen  Vår senaste utbildning Certifierad Mötesledare med Petra Brask och Jan Winstedt. Mer info
  • 28 mars - Hur värderar du dygnets 1440 minuter - möter du dina behov och når du balans? med Jan Winstedt och Eva Jarlsdotter. Mer info