Tips & Inspiration

Bra appar för tidsplanering

Toggl. Enkel och ofta rekommenderad tjänst för tidrapportering. När andra har funktioner för exempelvis fakturering ägnar sig Toggl bara åt tidrapportering. För: Android och iOS. Pris: Gratis i sitt enklaste utförande, för alla funktioner från 40 kronor i månaden, toggl.com.

Timecamp. I sin marknadsföring lyfter Timecamp framför allt fram kopplingar till verktyg för att göra-listor, vilket ska underlätta tidrapporteringen. För: Android och iOS. Pris: Gratis i sitt enklaste utförande, för alla funktioner från 50 kronor i månaden, timecamp.com.

Timely. Timelys ambition är att kombinera schemaläggning med tidrapportering. Tjänsten går därför att koppla till användarens kalender, så att bokade möten automatiskt läggs till i tidsrapporterna. För: iOS. Pris: Från 110 kronor i månaden för en person, timelyapp.com.

Moment. När du tycker dig spendera för mycket tid med telefonen är det värt att installera Moment. Den hjälper dig att frigöra tid till annat som t ex återhämtning. För: Android och iOS. Pris: Gratis i sitt enklaste utförande, för alla funktioner från 40 kronor i månaden, Moment

Harvest. En av de största lösningarna för webbaserad tidrapportering. Funktioner för fakturering och möjlighet att koppla till ett femtiotal andra tjänster. För: Android och iOS. Pris: Från 95 kronor i månaden för en användare, getharvest.com.

Brain Focus. En app som hjälper dig att få saker gjorda. Bygger på Pomodoro-tekniken, d v s att du kan ställa in tid på hur långa sessioner du jobbar och hur lång rast du tar emellan sessionerna. För: Android och iOS. Pris: Gratis i sitt enklaste utförande. Brain Focus

Paymo. I Paymo är tidrapportering egentligen bara en av flera funktioner. Här finns också att göra-listor och dokument­delning där flera personer kan samarbeta i projekt och ta dem närmare slutförande. Finns på svenska. För: Android och iOS. Pris: 40 kronor per användare och månad, paymoapp.com.

Tidsrealisten...

När gick allt enligt planerna senast? Har du ibland för lite (eller inga) marginaler? Varför kan det vara så svårt att tidsuppskatta en uppgift realistiskt?

Att tänka tillbaka på hur lång tid det tog senast du gjorde något liknande ger hjärnan en större chans att plocka fram en mer realistisk tidsuppskattning åt dig. Det minskar risken för en 5-i-12-kultur som baseras på en allt-tar-10-minuter-optimism. Den typen av kultur leder inte alltför sällan till stress, dålig framförhållning och en puls som skenar.

Vi behöver fokusera på all relevant information för att tidsuppskatta uppgifter, då blir planeringen mer exakt.Om du verkligen vill uppskatta hur lång tid dina uppgifter tar, se till att:

  • Överväga hur lång tid det tagit dig tidigare.
  • Ha utrymme för marginaler.
  • Gå igenom alla steg du behöver ta för att få det gjort.

Petra Brask tipsar:

”När jag går igenom min att-göra-lista fördelar jag den alltid i kategorier för att veta vad det är för typ av uppgift. Det gör det lättare att uppskatta hur lång tid det ska ta. Där finns nästan alltid några skrivprojekt som är kluriga att beräkna tiden på. För att vara på säkra sidan multiplicerar jag alltid med pi. Som den tidsoptimist jag är vet jag av erfarenhet att den marginalen kommer att behövas.”

PRENUMERERA PÅ VÅRT INSPIRATIONSBREV