Statistik

Våra värsta tidstjuvar 2018*

Våra värsta tidstjuvar 2018, Statistik, PB & Partners

1. Ofullständig information
2. Svårt att säga nej
3. Oklara beslutsvägar / otydlig ansvarsfördelning
4. För noggrann
5. Ofta avbruten av mejl och kollegor


När vi går igenom och jämför tidstjuvarna mellan åren kan vi konstatera att "Ofullständig information" är för första gången på  plats 1. Den har puttat ner "Svårt att säga nej" till plats 2 (sedan 2014 har "Svårt att säga nej" varit nr. 1). En annan intressant iakttagelse är att "Oklara beslutsvägar / otydlig ansvarsfördelning" var den 8:e vanligaste tidstjuven 2014 men är nu för andra året i rad nr 3.

*Statistik från våra deltagare som under 2018 gått en av våra utbildningar och som fick svara på vilka tidstjuvar som upplevdes som mest störande. 

Ungas frukostvanor

Ungas frukostvanor, Statistik, PB & Partners
 • 21% i åldern 12–15 år hoppar över frukosten minst en gång i veckan
 • 41% i åldern 16-18 år hoppar över frukosten minst en gång i veckan
 • 69 % har känt sig trötta under skoldagen minst en gång i veckan
 • 82% bland tjejer i åldern 16-18 år har känt sig trötta minst en gång i veckan
 • 67% bland killarna i åldern 16-18 år har känt sig trötta minst en gång i veckan

Källa: SCB:s undersökning om barns levnadsförhållanden.

Hur konverserar vi digitalt?

Hur konverserar vi digitalt?, Statistik, PB & Partners
 • Flest kommunicerar med e-post (97 %), följt av chatt (84 %), ringa röstsamtal över internet (69 %) och videosamtal (67 %)
 • Det dagliga användandet av e-post bland de yngsta är dock lågt (21 %). Det är vanligare att man använder chatt än e-post upp till 25 års ålder
 • Det är vanligare att ringa röstsamtal via internet och videosamtal bland personer födda utanför Norden än infödda svenskar
 • Facebook Messenger (64 %) och WhatsApp (32 %) ökar, medan Skype minskar (48 %)

Källa: Rapporten ”Svenskarna och Internet 2018” från Internetstiftelsen. Du hittar hela rapporten på 2018.svenskarnaochinternet.se

Hur spenderar du ditt vardagsdygn?

Hur spenderar du ditt vardagsdygn?, Statistik, PB & Partners
 • Sömn 7–8 timmar
 • Arbete + pendling 8–9 timmar
 • Vardagssysslor (äta, tvätta, duscha, diska etc.) 3 timmar
 • Egen personlig tid (hobby, umgås med familj och vänner, reflektion, träning, skärmtid etc.) 4–6 timmar

Värt att veta! Merparten av den egna tiden spenderar vi framför en skärm (exempelvis sociala medier, tv, serier, appar, youtube, surfa på internet, ta del av nyhetsflöden). I genomsnitt ägnar vi oss 9 minuter åt appar som får oss att må bra, t.ex. appar för träning, meditation, läsning, lärande. Vi ägnar tre gånger så mycket tid, 27 minuter åt appar som enligt undersökningar får oss att må sämre, t.ex. sociala medier, nyhetsflöden, spel

Källa: Adam Alter. “Why our screens make us less happy”. Se hans föreläsning på ca 10 minuter på Tedtalk

Dags att vässa våra möten?

Dags att vässa våra möten?, Statistik, PB & Partners
 • 30% av vår arbetstid går åt till möten i Sverige
 • Är du chef så lägger du cirka 60% på möten
 • 50% av våra möten saknar tydliga syften och mål
 • 170 miljarder kronor är den uppskattade årliga kostnaden för ineffektiva möten i Sverige


 Källa: Svenska Möten/Gr8Meetings

När förväntas vi vara tillgängliga?

När förväntas vi vara tillgängliga?, Statistik, PB & Partners
 • 50% av de privata tjänstemännen arbetar övertid minst 1 ggr/vecka
 • 4 av 10 är tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid
 • 4 av 10 blir kontaktade för arbete utanför ordinarie arbetstid minst 1 ggr/vecka
 • 5 av 10 saknar regler som säger att man inte ska störas av jobbet på fritiden
 • 8 av 10 trivs på sin arbetsplats 

Källa: Siffrorna kommer från en rapport som Unionen tog fram bland sina medlemmar under 2016