Time Tracker

TIDSINVENTERING

Time Tracker, Effektiva Appar, PB & Partners

FAKTA OM APPEN TIME TRACKER:

  • Time Tracker är en app där du kan mäta hur mycket tid du spenderar på olika aktiviteter
  • Du kan själv bestämma rubriker på aktiviteterna 
  • Genom att trycka på en av dina aktiviteter startar du tidtagningen av din aktivitet
  • Varje dag och varje vecka kan du läsa av hur mycket tid du spenderat på respektive aktivitet 
     
     

JANNES OMDÖME, 2018-09-27:
"
En bra och enkel app för att få kontroll på din tid och för att mäta hur mycket tid du spenderar på ett speciellt projekt. I slutet av dagen kan du läsa av din tidsåtgång för respektive aktivitet. Du kan även se hur hela veckan sett ut. Det finns även en funktion där dina tider kan exporteras till en extern fil. Denna funktion har jag dock ej fått att fungera tillfredställande." 

FUNGERAR MED: