HealthWatch

MÅ BRA / STRESSA MINDRE

HealthWatch, Effektiva Appar, PB & Partners

FAKTA OM APPEN HEALTHWATCH:

  • HealthWatch har som mål är att bidra med konkreta och praktiska verktyg för individer, organisationer och företag för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa
  • Tjänsten består huvudsakligen av tre delar: hälsonyheter, självhjälp och arbetsmiljökartläggningar
  • Självhjälpsdelen är en vidareutvecklad version av ett vetenskapligt utvärderat system med dokumenterat välgörande effekter på psykologiska och biologiska variabler
  • Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning
  • Tjänsterna är kostnadsfria för privatpersoner

JANNES OMDÖME, 2018-09-17:
"En riktigt bra app för att minska stress och att få kontroll på stressrelaterad ohälsa, både på kort och lång sikt. Den utgår från dig själv och består av följande delar:

  • Formulär för att fylla i hur du mår just nu
  • Dagbok där du kan skriva fritext 
  • Statistik över förändringen av hur du mår 
  • Praktiska övningar 
  • Det senaste från forskningen

Appen är till för att spegla din verklighet för att du ska kunna göra konkreta förändringar och se att det ger resultat."

FUNGERAR MED: