Brain Focus

ARBETA SMARTARE  - FOKUSERA BÄTTRE

Brain Focus, Effektiva Appar, PB & Partners

FAKTA OM APPEN BRAIN FOCUS:

  • Brain Focus är en app för tidsplanering som hjälper dig att få saker gjorda
  • Få saker gjorda genom att lägga in fokuserad arbetstid och sedan genom en  belöna dig sedan med en paus
  • Denna app hjälper dig att hantera arbetet och bryta sessioner 
  • Du kan även konfigurera en längre paus varje x antal raster

JANNES OMDÖME, 2018-09-17:
"
Denna app använder jag när jag skall jobba med fokusuppgifter. Första steget är att välja ut en eller flera uppgifter som kräver att jag är fokuserad. Jag ser sedan till att telefonen är avstängd och att min miljö runt omkring mig är lugn. Det viktiga är att det är tydligt för mig vad jag ska göra under den här fokustiden. Sedan sätter jag igång appen Brain Focus. Jag ställer in den på 52 minuter och jobbar sedan koncentrerat under den här tiden. Efter mina 52 minuter har jag lagt in 8 minuters vila (tid för toalettbesök,  hämta kaffe, vatten etc). Sedan sätter jag igång ytterligare ett 52 minuters fokuspass.
 
Appen bygger på Pomodoro-metoden. En metod där man jobbar fokuserat, tar en kort paus, har ytterligare ett arbetspass och sedan åter en kort paus. Arbete + kort paus = Pomodoro-cykeln. Efter förbestämt antal Pomodoro-cyklar är det dags för en längre paus. 

Läs Petra Brasks blogginlägg "Bara gör´t!" för mer inspiration kring denna metod."

FUNGERAR MED: