aTimeLogger

TIDSINVENTERING

aTimeLogger, Effektiva Appar, Petra Brask, PB & Partners, Personlig Effektivitet

FAKTA OM APPEN ATIMELOGGER:

  • Med den här appen kan du enkelt spåra din tid
  • Det räcker med att du lägger några minuter per dag på denna app för att få   statistik i form av diagram över din tid; varje dag, vecka och månad 
  • Statistiken ger dig en chans att hantera och få bättre kontroll på din tid 

JANNES OMDÖME 2019-10-23:
"En bra app för att mäta dygnets 24 timmar. Tydliga ikoner med rubriker på vad vi normalt sett spenderar våra timmar på. Om du vill mäta ex. ditt jobb mer i detalj kan du skapa egna ikoner. Du kan ha flera aktiviteter igång samtidigt (bra om du vill se vad du spenderar din arbetstid på)." 
 

FUNGERAR MED: