Partners

Jan Winstedt

Jan Winstedt
Senior effektivitetskonsult, utbildare och föreläsare
jan.winstedt@petrabrask.se
+ 46 70 760 39 30

Sara Olén

Sara Olén
Effektvitetskonsult, utbildare och föreläsare
sara.olen@petrabrask.se
+ 46 73 314 40 00

Ingrid Hegg

Ingrid Hegg
Effektivitetskonsult, utbildare och föreläsare
ingrid.hegg@petrabrask.se
+46 70 169 30 63

Monica Svensson

Monica Svensson
Marknadschef
monica.svensson@petrabrask.se
+46 76 851 87 31

Nina Sundin

Nina Sundin
Ekonomichef
nina.sundin@petrabrask.se
+46 73 634 94 63